#1 2011-05-12 08:35:50

Admin

Administrator

Zarejestrowany: 2010-10-02
Posty: 49
Punktów :   

Superwizja pracy socjalnej - dr J. Spętana

W tym wątku można wrzucać materiały z w/w przedmiotu.

Offline

 

#2 2011-05-12 09:20:57

zbyszekkieliszek

Nowy użytkownik

Zarejestrowany: 2011-01-22
Posty: 2
Punktów :   

Re: Superwizja pracy socjalnej - dr J. Spętana

Wykład z dnia 08.05.2011r.

TYPY SUPERWIZJI (wg. Hopkins, Shohet):

1.    Superwizja tutorska (tutor – opiekun) – superwizor pełni rolę indywidualnego opiekuna nad pracownikiem socjalnym.
2.    Superwizja szkoleniowa – superwizor pełni funkcję opiekuna wobec stażystów i studentów. Szkolący ponosi odpowiedzialność nad szkolonych.
3.    Superwizja menadżerska – kiedy superwizorem jest szef, bezpośredni przełożony.
4.    Superwizja konsultancka – pracownik otrzymuje superwizje od innego pracownika który nie jest ani szkoleniowcem ani menadżerem.

FUNKCJE SUPERWIZJI:

1.    Administracyjna – jest to koordynacja działań pracowników w palcówce i ze społecznością; praca z personelem i kierownictwem nad opracowaniem procedur wspierających działania placówki
2.    Edukacyjne – rodzaj doskonalenia kadry w którym jest szkolenie podporządkowane potrzebą pracownika. Wymagany jest indywidualny program edukacyjny.
3.    Wspierająca – jest to pomoc w radzeniu sobie z problemami, ze stresem zawodowym, także z traumatycznymi incydentami, które składają się na obciążenie pracownika.

Superwizor -
......Relacje pomiędzy superwizorem a korzystającym z superwizji. Te relacje powinny cechować się w następujący sposób:
Cechy:
•    zdolność do współdziałania – w tym zakresie trudnością jest konflikt interesów. Polega na tym, że pracownik skupia się nad interakcjach indywidualnych, które są pracochłonne. Kierownik jest ograniczony jest występującymi środkami i czasem. Dla kierownika ważna jest wydajność.
•    zaufanie wzajemne – trudnością jest obawa pracownika przed ujawnieniem swoich słabości, niewiedzy.
•    troska – trudność polega na tym jeżeli kierownik chciałby objąć zainteresowaniem wszystkich pracowników, wówczas grozi tzw. wypalenie zawodowe

Konfliktowość w pracy superwizora:
Źródła:
1.    zasady i reguły ustalone przez administracje, dalekie od praktyki życiowej.
2.    wprowadzenie innowacji, które są niedostosowane do lokalnych potrzeb
3.    oszczędności i cięcia budżetowe
4.    postawa pracowników, którzy obawiają się zmian

Atrybuty superwizora:
1.    władza – nadana w stopniu minimalnym
2.    cechy osobowe – wpływ odniesienia (referent power)Trzy sposoby wpływu na osoby superwizjowane

•    negatywnie – zakazy i nakazy blokujące grupę
•    wspierający – troszczy się o grupę – relacje opiekuńcze
•    kooperacyjny – promuje innowacje; zmiany osiągnięte przez współpracę

KRYTYCZNE POGLĄDY NA TEMAT SUPERWIZJI:
1.    połączenie w jednej metodzie koncepcji zarządzania pracą socjalną praz profesjonalnego doskonalenia pracowników.
2.    nadużywanie władzy podczas spotkań superwizyjnych.
3.    brak wsparcia emocjonalnego – odcinanie się od przeżyć pracownika, zostawienie go samemu sobie
4.    brak zrozumienia i pomocy wobec problemu agresji
5.    depersonalizacja (anonimowość) osób superwizowanych
6.    nierówny podział władzy

FORMY SUPERWIZJI:
1.    indywidualna – popularny w praktyce jak i w teorii występuje relacja dwuosobowa (superwizor i osoba superwizjowana) polega na długotrwałym regularnym kontaktem pracownika z superwizorem. Superwizor to osoba z zewnątrz albo z tej samej palcówki. Atutem jest poufność.
2.    grupowa – grupa składa się w ilości 3-7 o podobnym doświadczeniu zawodowym. Specjalnie dla prowadzenia superwizji. Uczestnicy mogą być z różnych placówek.
a.    koleżeńska – nie występuje formalny lider czyli superwizor. Superwizja występuje między pracownikami. Atutem jest zaufanie, dobra atmosfera. Zagrożenia polegają na narzekaniu, nieefektywności, przepisy, środki finansowe, stosowanie gier interpersonalnych.
b.    w zespołach – dotyczy takich sytuacji, gdy pracownicy realizują jeden projekt, jedno zadanie. Pracownicy z różnych placówek współpracują przy jednym projekcie. Własna dynamika.
c.    w grupach – patrz grupowa

SESJA SUPERWIZYJNA – jest to podstawowe narzędzie techniki superwizji i opiera się na procedurze rozwiązywania problemów. W pracy socjalnej stanowi podstawę ogólnych umiejętności. Wyróżniamy dwa rodzaje umiejętności:
•    myślenie produktywne umożliwia rozwiązywanie problemów poprzez opracowanie projektu.
•    Ogólne rozumienie problemu jako zadania, którego podmiot nie może rozwiązać za pomocą zdobytej wiedzy

Procedura rozwiązywania problemów:

1.    definicja problemu
2.    poszukiwanie projektu rozwiązań
3.    ocena i wybór najtrafniejszego rozwiązania
4.    ewaluacja efektów
SESJA SUPERWIZYJNA:
1.    ramy czasowe, regularne spotkania (jednogodzinne), które są na stałe umieszczone w placówkach
2.    forma indywidualna albo grupowa
3.    zadania do przygotowania przed sesją:
a.    dla pracownika:
•    przygotowanie tematu
•    protokół z interwencji
•    formalne dokumenty (np. wywiad)
b.    dla superwizora:
•    przegląd tematu
•    przygotowanie się do tego tematu
•    przygotowanie niezbędnych materiałów
4.    zadania do wykonania po sesji:
a.    wykonanie podjętych ustaleń
b.    ewaluacja postępów z sesji
5.    informacje organizacyjne:
a.    unikanie sesji pod koniec dnia roboczego
b.    brak pośpiechu
c.    czas przed sesją 15 minut
d.    oddzielne pomieszczenie

Etapy metodycznego postępowania podczas sesji superwizyjnej:
1.    przyczyny
2.    ograniczenia
3.    cel
4.    działania

Przykład:
OCENA: Rodzina K+M+3 Dzieci

PRZYCZYNA: bezrobocie

OGRANICZENIA                    ZASOBY
- brak wykształcenia                    - praca dorywcza
- choroby                        - wsparcie społeczeństwa
- brak stałych dochodów                - chęć współpracy

CEL:
- stworzenie kontraktu
- kursy  przekwalifikowanie
- urząd pracy

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.lwie-wzgorze.pun.pl www.golf4.pun.pl www.pkair.pun.pl www.innominata.pun.pl www.cabal-online.pun.pl