• Index
  •  » Przedmioty
  •  » Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania -

#1 2010-10-15 17:57:07

Admin

Administrator

Zarejestrowany: 2010-10-02
Posty: 49
Punktów :   

Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania -

Witam w tym wątku proszę o zamieszczanie notatek oraz różnego rodzaju pomocy dydaktycznych z w/w przedmiotu.

Offline

 

#2 2010-10-17 21:26:08

mega

Moderator

Zarejestrowany: 2010-10-14
Posty: 6
Punktów :   

Re: Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania -

Witam podaje literaturę podaną przez Panią dr Spętana na wykładach
Pozdrawiam

Literatura podstawowa:
*Marek Barański, Sławomir Kantyka, Sebastian Kubas, Małgorzata Kuś, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne
*Maria Mendel, Animacja współpracy środowiskowej
*K. Mazurek – Łopacińska, Kultura w gospodarce rynkowej
*Barbara Jedlewska, Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych
*Jankowski Dzierżymir, Edukacja wobec zmiany
*Erving Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego

Uzupełniająca:

Andrzeja Rychard, Strukturalne podstawy demokracji
Andrzej Radziewicz-Winnicki,  Modernizacja niedostrzegalnych obszarów rodzimej edukacji
Adam Sosnowski, Wyznaczniki zmiany społecznej : młodzież, lokalność, transformacja


Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania.
Wykład 17-10-2010 r.Podstawowe zagadnienia:
I. Aktywizacja społeczności lokalnych.
1.    Pojęcie mikro i makrostruktura społeczna, społeczność lokalna.
2.    Aktywizacja społeczności lokalnych.
3.    Szkoła i jej funkcje a środowisko lokalne – przykłady współpracy.

II. Sektor pozarządowy.
1.    Fazy rozwoju sektora pozarządowego w Polsce.
2.    Przykłady rozwoju sektora pozarządowego w Szwecji.
3.    Czynniki motywujące do działań pro społecznych. Ludzie w organizacjach pozarządowych (przywódcy, wolontariusze).
4.    Organizacje samopomocowe.

III. Aktywność lokalna instytucjonalna i pozainstytucjonalna.
1.    Pojęcie instytucji lokalnych, ruchów społecznych – przykłady.
2.    Lokalna przynależność, tożsamość i identyfikacja, prasa lokalna.
3.    Aktywność lokalna i jej ocena w oczach obywateli.

IV. Animacja społeczno – kulturowa.
1.    Etapy animacji społeczno – kulturowej w środowisku lokalnym.
2.    Animator kultury ( rola, zadania).
3.    Rynek kultury.

V. Samorząd terytorialny.
1.    Zasada pomocniczości (subsydiarność).
2.    Zasada decentralizacji.
3.    Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce.T: Aktywizacja społeczności lokalnych, funkcje szkoły w środowisku lokalnym.


Makrostruktura społeczna wyznacza ogólne ramy strukturalne życia społecznego.

Mikrostruktura społeczna wywiera wpływ na wszystkie dziedziny życia społecznego, determinuje przebieg procesów socjalizacji, kształtowanie osobowości. Tu kształtują się opinie na temat życia społecznego, politycznego, gospodarczego. Podtrzymywane są bądź rekonstruowane wartości moralne i normy regulujące stosunki społeczne. Powstają kryteria ocen postaw, dążeń, aspiracji. Ma ona dominujący wpływ na zachowanie przez daną grupę czy społeczność własnej tożsamości, czyli pewnego rodzaju oblicza.


Społeczność lokalna.
Dyoniziak – 1) wspólnota terytorialna, która umożliwia i determinuje interakcje,
2) interakcje,
3) różnorodne formy więzi powstające na gruncie podobieństwa sytuacji, która skłania do wspólnych działań, wypracowania swoistych norm określenia celów oraz wartości społeczno-kulturowe, odrębność.


W. Theiss – środowisko lokalne ( społeczność lokalna) społeczność żyjąca na niewielkiej przestrzeni ( od małej wsi po region geograficzny), której członkowie skupieni są wśród aprobowanych wartości, celów czy interesów. Wspólnymi obszarami dla członków społeczności lokalnej są m.in. kultura i jej dziedzictwo( tradycja, tożsamość, przynależność, lojalność wobec miejscowości czy terenu), formy życia społecznego(sąsiedztwo, solidarność miejscowa, patriotyzm lokalny, wspólna biografia), miejscowe środowisko naturalne                    ( przyroda warunki geograficzne, krajobraz).

T. Pilch – środowisko lokalne oprócz zbiorowości społecznej zamieszkującej niewielki względnie zamknięty obszar, oznacza również cały system instytucji służących organizacji życia zbiorowości, tj. Kościół, szkoła, instytucje usługowe, urządzenia socjalne lub rekreacyjne oraz mechanizmy regulujące zachowania jednostkowe i stosunki międzyludzkie, a więc: obyczajowość, normy moralne, autorytety i wzory zachowań. Ma ono sens terytorialny, demograficzny, instytucjonalny, kulturowy i regulacyjny.

Cechy konstytutywne społeczności lokalnej:
-    zakres indywidualnych i grupowych odniesień ( czasem jedyne odwzorowanie) ,
-    typ ładu społecznego zakłada: 1) swobodny dostęp do informacji dotyczących członków danej społeczności,
2) wszechstronną kontrolę (potrzeba przynależności, kontrola społeczna)


Społeczność wsi:
- archetyp- pierwowzór społeczności lokalnej to społeczność wiejska. Izolacja od otoczenia wyznacza samowystarczalność.
- współcześnie procesy cywilizacyjne, migracje, urbanizacja (zespół przemian społeczno-ekonomicznych, kulturowych i przestrzennych prowadzących do rozwoju miast, wzrostu ich liczby) sprawiły, że kontakty osobiste i przestrzenne uległy przeobrażeniu nie można już mówić o izolacji.

Społeczność wielkomiejska:
-    niekorzystne tendencje, wielkomiejski styl życia, atrofia – zanik istotnych czynników życia społecznego,
-    zmiana postaw: zanik postawy życzliwości, odpowiedzialności, przynależności, bezpieczeństwa. Nowe postawy unifikacji, osamotnienie, obojętność, wyalienowanie, wandalizm, zjawiska patologiczne.
             - czynnik uabstrakcyjnienia i urzeczowienia kontaktów.

Małe miasteczka (społeczność małomiasteczkowa):
-    czynnik organizacyjny,
-    targi – rozbudowany rytuał,
-    instytucje stanowią o prawach oraz obowiązkach członków społeczności.


Zakresy życia mieszkańców miasta:
1) przestrzeń ogólnomiejska z miejscami pracy, zamieszkania, śródmiejskim skupiskiem usług, instytucji kulturalnych, ośrodków zdrowia,
2) otoczenie domu – osiedlowa sfera urządzeń, usług, klub,
3) przestrzeń prywatna- ograniczona ścianami mieszkania.


Styl życia:
A. Siciński- zespół codziennych zachowań jednostek lub zbiorowości społecznych, specyficznych ze względu na treść i konfigurację. Koncepcja homo-eligens człowiek wybierający. 
Giddens – postrzega styl życia pod kątem formowania się współczesnych społeczeństw.
Bourdieu- styl życia postrzega na podstawie zróżnicowania społecznego, w oparciu o upodobania kulturowe. Koncepcja habitus- pewna trwała orientacja społeczna organizująca praktykę i wyobrażenia, wynika ona ze znajomości struktury społecznej.

Czynniki wyróżniające aktywność społeczną ( F. Adamski)
1)    potrzeby osobiste jednostek ( społeczne uznanie, prestiż)
2)    potrzeby społeczne zgłaszane przez środowisko pracy lub zamieszkania, lokalne władze, organizacje społeczne, polityczne, towarzyskie,
3)    czynniki ogólnospołeczne:  - potrzeba pomocy materialnej dla ludzi niezdolnych do samodzielnego utrzymania się,
-    potrzeby techniczno-cywilizacyjne społeczności lokalnych dążących do przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego,
-    potrzeby opiekuńczo-wychowawcze,
-    potrzeby twórczego uczestnictwa. .


Rodzaje projektów społeczności lokalnych (inicjatorzy)
1) Organizowanie jednorazowych imprez, które nie wymagają stałej organizacji: targi, wystawy, przeglądy.
2) prowadzenie akcji niejednorazowych: zazielanie terenu, założenie instalacji, oczyszczalni, inspekcje, pomiary.
3) Tworzenie instytucji lokalnych o trwałym charakterze (schronisko)
- zasada generalna – A. Radziewicz-Winnicki – profilaktyka i kompensacja, likwidacja społecznych skutków stanów frustracyjnych.


Społeczno-organizacyjna rama szkoły.
1.    Kapitał szkoły: organizacja imprez kulturowych, rekreacyjnych, sportowych.
2.    Organizowanie działań edukacyjnych: szkolenia, warsztaty, doskonalenie zawodowe.
3.    Doroczne imprezy związane z lokalną społecznością, zebrania organów lokalnego samorządu, zebrania społeczności lokalnej.
4.    Proces edukacji równoległej, wykorzystując swój potencjał edukacyjny, kulturotwórczy i zrzeszeniowy ( zaangażowanie w sprawy publiczne, krzewienie idei dobra wspólnego).

Funkcje szkoły w środowisku lokalnym:
-    stymulacji, ukierunkowania i akceleracji (przyspieszenia),
-    facylitacji (ułatwiania),
-    profilaktyki, korygowania i naprawy,
-    racjonalnej optymalizacji wpływów edukacyjnych


Zmiana roli szkoły współcześnie.

Przykłady i obszary współpracy szkoły i społeczności lokalnej na świecie i w Polsce:
-    w Polsce zrzeszenia prowadzące małe szkoły wiejskie,
-    awans zawodowy.

Ostatnio edytowany przez mega (2010-10-25 17:45:52)

Offline

 

#3 2011-02-04 16:25:18

Admin

Administrator

Zarejestrowany: 2010-10-02
Posty: 49
Punktów :   

Re: Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania -

Witam na kiedy ma być ten projekt ?? I czy mamy go wysłać na meila czy będzie zbierany na zajęciach ??
Pozdrawiam

Offline

 
  • Index
  •  » Przedmioty
  •  » Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania -

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.nasza5grupa.pun.pl www.polscyfanatycy.pun.pl www.racer.pun.pl www.elsive.pun.pl www.pceresistance.pun.pl